Right Way -English Placement Test-


 

catalanaBenvingut a la prova de nivell online(*) per a joves i adults de Right Way English School. Aquest test consta de 90 preguntes i una durada estimada d'entre 30 i 45 minuts. Al finalitzar podràs comprovar el resultat, així com el nivell recomanat. Si us plau, si no saps la resposta, és preferible marcar l'opció -NO ANSWER-.

espanyolaBienvenido a la prueba de nivel online(*) para jóvenes y adultos de Right Way English School. Este test consta de 90 preguntas y una duración estimada de entre 30 y 45 minutos. Al finalizar podrás comprobar el resultado, así como el nivel recomendado. Por favor, si no conoces la respuesta, es preferible seleccionar la opcíón -NO ANSWER-

 

(*) La prova és vàlida per alumnes fins a nivell B2. Per a nivells superiors, consultar amb l'escola. // La prueba es válida para alumnos hasta nivel B2. Para niveles superiores, consultar con la escuela.
Developed by ARI Soft.

RIGHT WAY ENGLISH SCHOOL  
Consulta nuestros Terminos y Condiciones